Συνθετική Δημιουργική Εργασία στα μαθήματα Γεωμετρία & Φυσική Αγωγή

Συνθετική Δημιουργική Εργασία στα μαθήματα Γεωμετρία & Φυσική Αγωγή Β’ Λυκείου σχολικό έτος 2018-2019