Μάιος 2024

Πρόγραμμα εξετάσεων και εξεταστικά κέντρα για ΤΕΦΑΑ, Ειδικά Μαθήματα και Αγγλικά αποφοίτων

Πρόγραμμα εξετάσεων και εξεταστικά κέντρα για ΤΕΦΑΑ, Ειδικά Μαθήματα και Αγγλικά αποφοίτων

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΦΑΑ 2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓΓΛΙΚΩΝ