Προθεσμίες για αιτήσεις στις Στρατιωτικές Σχολές και στο Λιμενικό Σώμα

Προθεσμίες για αιτήσεις στις Στρατιωτικές Σχολές και στο Λιμενικό Σώμα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 2024 Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΣΕΙ ΣΣΑΣ ΣΑΝ ΑΣΣΥ 2024 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ_2024