Μήνας: Απρίλιος 2019

Ενημέρωση -ευαισθητοποίηση των μαθητών/μαθητριών του σχολείου μας για τους τρόπους πυροπροστασίας

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου μας ενημερώθηκαν σήμερα στο εργαστήριο Πληροφορικής για τους τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισης των πυρκαγιών. Για την ενημέρωση αυτή, ευχαριστούμε θερμά τους Δρ., Ζουμπουρλή Θεοφάνη, Ανθυποπυραγό και Τσαρίμα Χρήστο, Πυροσβέστη.